Chihiro Amano
Haruhiko Arai
Yu Araki
Ian Thomas Ash
Anshul Chauhan
Takuya Dairiki & Takashi Miura
Akio Fujimoto
Kazuo Hara
Nebiro Hashimoto
Fumiya Hayakawa
Isamu Hirabayashi
Nanako Hirose
Isshin Inudo & Eiki Takahashi
Kenji Iwaisawa
Ryo Katayama
Mizuki Kiyama
Takeshi Kogahara
Atsushi Kuwayama
Takuya Misawa
Tatsuya Mori
Naoki Murahashi
Natsuki Nakagawa
Nobuhiko Obayashi (1938-2020)
Kaori Oda
Akiko Ohku
Kaori Sakagami
Nobuhiro Suwa
Kota Takeuchi
Toshiaki Toyoda
Taku Tsuboi
Shinichiro Ueda
Tatsuhito Utagawa
Setsuro Wakamatsu
Yoji Yamada
Kana Yamada
Yoko Yamanaka
Yoshifumi Tsubota
Nao Yoshigai